Global Finance Częstochowa

Tarcza Antykryzysowa II

Finansowanie dla sektora MSP – szczególnie branża transportowa

 

Projekt Tarcza Antykryzysowa dla Twojej Firmy

Podstawowe założenia projektu - Warunki minimum nadającym się na finansowanie w tym projekcie.:

 • Jesteś firmą z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz prowadzisz rachunkowość na zasadach pełnej księgowości?
 • Prowadzisz działalność minimum przez 12 miesięcy?
 • Twoje przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł?
 • Ostatni rok zakończyłeś dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)?
 • Potrzebujesz wsparcia dla swojego biznesu?
 • Szukasz możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym lub możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu, uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków ekonomicznych?

Jeśli tak, proponowane przez nas produkty w ramach Programu TARCZA ANTYKRYZYSOWA są dla Ciebie!

 

LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE

 • Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych;
 • Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość;
 • Waluta PLN;
 • Wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat;
 • Kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta;
 • Okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją);
 • Karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy;
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu;
 • Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%;
 • Opłaty manipulacyjne 0%;
 • Ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu miesięcznego harmonogramu spłat;
 • Zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie głównych udziałowców leasingobiorcy.

 

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM

 • Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym;
 • Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r.
 • (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość;
 • Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł;
 • Okres finansowania do 6 lat; Wydłużony okres karencji do 15 miesięcy;
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w Podstawowych warunkach udzielania instrumentów finansowych w ramach Tarczy Antykryzysowej;
 • Prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki;
 • Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach;
 • Zabezpieczenie pożyczki: nieruchomość, majątek trwały, zapasy itp. (minimum 120% kwoty pożyczki, wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP) oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

 

POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP

 • Pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa (wynagrodzenia finansowane w kwocie netto), pożyczka stanowiąca również uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej;
 • Środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności;
 • Dla klientów z sektora MSP z potwierdzonym deficytem płynności bieżącej;
 • Pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze pt. wypłata wynagrodzenia,
 • Pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów );
 • Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w Podstawowych warunkach udzielania instrumentów finansowych w ramach Tarczy Antykryzysowej,
 • Prowizja przygotowawcza 0,2%,
 • 0 za przedterminową spłatę,
 • 0 za rozpatrzenie wniosku
 • 0 od niewykorzystanej kwoty pożyczki (możliwa opłata finansująca ew. koszty agenta operacyjnego);
 • Okres finansowania do 2 lat;
 • Wydłużony okres karencji do 12 miesięcy;
 • Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach;
 • Zabezpieczenie: dla ekspozycji do 200 tys. zł - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC; dla pożyczek > 200 tys. zł - zabezpieczenia materialne (min. 120% wartości pożyczki);
 • Specyficzna metodologia alokacji kapitału i rodzaj ryzyka (firma uruchamia kapitał i absorbuje ew. ryzyko braku spłaty) - nieakceptowane przez sektor bankowy.

 

Wypełnij zgłoszenie kontaktowe Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą i przeprowadzi bezpłatny audyt finansowy proponując rozwiązanie, które będzie dla Ciebie najlepsze w obecnej sytuacji.

Więcej